Att ge fantastiska intervjuer: Grunderna

Innan en intervju

 • Ta reda på så mycket du kan om intervjun. Vilken vinkel är det på nyhetshistorien? Vad för slags resonemang förs fram? Kommer den att sändas på radio eller i TV, är det live eller förinspelat, över telefon, i en studio eller på kontoret?  Fråga hur lång den slutgiltiga versionen kommer vara så att du kan anpassa svarens längd.
 • Om möjligt, red ut falska antaganden med intervjuaren på förhand. “Nej, vi protesterar inte mot alla utvecklingsprojekt utan bara detta, på grund av dess klimatpåverkan.”
 • Om det är en viktig intervju, eller om du har tid över, ta reda på så mycket som du kan om intervjuaren. Granska hans eller hennes tidigare intervjuer. Vad är hens åsikt i frågan?  Vad har hen för stil som intervjuare — vänlig, avslappnad, aggressiv eller intellektuell?  Om du tittar på intervjuerna, granska framgångsrika intervjuobjekt och vad de gör för att framstå som trovärdiga.
 • Se det från publikens synvinkel så att du kan kommunicera budskapet så effektivt som möjligt. Ett stort misstag med dåliga intervjuer är när vi uttrycker oss på samma sätt som vi gör bland vår egen grupp av engagerade aktivister.  Vi måste anpassa oss: inte anta att vår publik känner till vad vi känner till och inse att de funderar på andra bekymmer.
 • Föreställ dig hur ett lyckat resultat av intervjun skulle vara. Fundera på två till fyra huvudbudskap som du vill förmedla.
 • Med tanke på vad du vet om intervjuaren, platsen eller sammanhanget, förutse vilka typer av frågor du kommer få och öva på svar. En fingerad intervju med en kollega kan bygga upp ditt självförtroende och ge klarhet i budskapet. Svar du lärt dig utantill låter ofta oäkta och tråkiga så öva på att tala med din egen röst.
 • Se till att du är uppdaterad inom ämnet. Samla ihop berättelser, nya uppdateringar och fakta som stöder saken.
 • Ha ett exempel redo för att illustrera kärnan i frågan. Ingenting fungerar bättre än ett exempel som publiken lätt kan identifiera sig med. “Tiden att divestera är kommen. I Frankrike är våra gator översvämmade från skyfall som orsakats av klimatförändringen. Seine och Loire [floder] är fyllda med stigande havsnivåer vilket ökar riskerna för fler översvämningar i framtiden.”

Under intervjun

 • Det viktigaste: Få in de viktigaste budskapen tidigt i intervjun och upprepa dem genom hela intervjun.
 • Tala om det som berör publiken. Tala med övertygelse och argumentera ditt fall med entusiasm, passion och inspiration.
 • Var specifik. Använd korta och positiva uttalanden i en eller två meningar.
 • Använd vardagsspråk. Undvik jargong och förkortningar, t.ex. CO2, fossilbubblan, etc. (Detta är en annan påminnelse: du måste tala till din publik!)
 • Tala i korta, fullständiga meningar (talespunkter). Fullständiga meningar bör kapsla in de viktigaste budskapen.
 • Använd anekdoter. Använd korta berättelser om personliga erfarenheter för att illustrera din viktigaste poäng.
 • Berätta inte för medierna vad du gör utan varför du gör det.
 • Var korrekt. Undvik alltid allmänna, vaga uttalanden. Om du inte vet svaret, återkoppla till vad du faktiskt vet (det är okej att säga ”Jag återkommer till dig angående det” eller ”Jag är inte medveten om ___, men vad vi vet är att ____” snarare än att ge felaktig information. Att ge felaktig information tar bort trovärdigheten, och den är svår att vinna tillbaka! Detta ger också motståndare tillfälligheten att använda det mot oss).
 • Nämn fakta och siffror som låter trovärdiga och imponerande för att illustrera omfattningen av ett problem eller en lösning.
 • Se till att du har den senaste informationen om ämnet för intervjun. Kontrollera din källfakta och den senaste utvecklingen.
 • Tala i en måttlig takt. Detta gäller särskilt för radio- och TV-intervjuer.
 • Använd frågor för att återkoppla till ditt kärnbudskap. En välkänd teknik är ”ABC”-metoden:
 1. Acknowledge [Bekräfta frågan]
 2. Bridge [Återkoppla]
 3. Content [Innehåll]

När du får en fråga som inte har med ditt budskap att göra, börja med att bekräfta frågan [Acknowledge] och återkoppla sedan [Bridge] till din poäng, till exempel:

 • ”Det är ett problem, men vad allmänheten är mest angelägen om är …”
 • ”Vissa säger det men vad vår forskning visar är …”
 • ”Ja, den debatten kommer att fortlöpa och i dag är vi fokuserade på …”
 • ”Det är en åsikt, men vi måste se hur detta passar in i helheten …”
 • Öva på att undvika meningar med ”Mmm”, ”Öhh” vilket kan ge intryck av osäkerhet och bristande förtroende.
 • Undvik att avleda uppmärksamheten från ditt budskap, t.ex. genom hur du ser ut eller talar.
 • Känn till ditt budskap och öva. Fortsätt att upprepa ditt budskap.
 1. (Att ge fantastiska intervjuer: Avancerande teknikerMedia Interviews: Tips for TV and Radio)