Material för Media

Organisatörer


Journalister skriver inte om åsikter (de passar på tidningens debattsida). De skriver om nyheter — något som är nytt, helst dramatiskt och överraskande och kopplat till aktuella frågor eller ämnen som redan behandlas i media. Det här är en utmaning för oss eftersom de inte gärna skriver om pågående problem som sker långsamt, som uppvärmningen av planeten. Här är några tips för att hjälpa en aktion att få ett större nyhetsvärde: