Hur man skapar aktioner med nyhetsvärde

Journalister skriver inte om åsikter (de passar på tidningens debattsida). De skriver om nyheter — något som är nytt, helst dramatiskt och överraskande och kopplat till aktuella frågor eller ämnen som redan behandlas i media. Det här är en utmaning för oss eftersom de inte gärna skriver om pågående problem som sker långsamt, som uppvärmningen av planeten. Här är några tips för att hjälpa en aktion att få ett större nyhetsvärde:

Journalister skriver inte om åsikter (de passar på tidningens debattsida). De skriver om nyheter — något som är nytt, helst dramatiskt och överraskande och kopplat till aktuella frågor eller ämnen som redan behandlas i media. Det här är en utmaning för oss eftersom de inte gärna skriver om pågående problem som sker långsamt, som uppvärmningen av planeten. (Läs mer om Förstå journalister och ramar klimatförändringar som nyheter: Lärdomar från förmyndaren.)

Här är några tips för att hjälpa en aktion att få ett större nyhetsvärde:

Ovanliga allianser. En av journalistikens favorithistorier handlar om udda par: människor man inte förväntar sig eller normalt inte kommer överens som sluter sig samman. Till exempel: politiska motståndare, religiösa ledare och affärsledare och veteraner och studentaktivister. Försök att samarbeta med en lokal förening, religiös organisation, idrottsutövare eller artist: alla nya allianser kan bli en bra story.

Exempel: Gruvarbetare emot kol: gruvan där före detta walesiska gruvarbetare protesterar bredvid klimatförändringsaktivister https://www.newstatesman.com/politics/energy/2016/05/miners-against-coal-pit-where-former-welsh-miners-are-protesting-alongside

Var uppmärksam på aktuella händelser och länka dina nyheter till dem. Var en folkvald politiker nyligen med i nyheterna och pratade om klimatförändringar eller ren energiteknik? Påverkades nyligen ditt samhälle av ökade föroreningar, ett oljeutsläpp eller en klimatrelaterad väderhändelse? Är ett internationellt klimatmöte på gång? Ta tillfället i akt att ringa media och koppla din aktion till det de redan skriver om.

Exempel: Indien borde göra med energi som de gjorde med telekommunikation https://www.livemint.com/Politics/jIgCFmmBfBr4OYwKLTuzoN/India-should-do-with-energy-what-it-did-with-telecom-Bill-M.htm

Tänk visuellt. Klimatförändringar är ett utmanande ämne att förmedla – för de flesta är det abstrakt och sker långsammare än en typisk katastrof. Det är därför aktioner som hjälper till att visualisera klimatförändringar kan vara väldigt kraftfulla för samhället, och för media.

Exempel från Libanon: Varningstejp vid ny havsnivå påminner om klimatförändringar [tejpen satt vid den potentiella havsnivån på grund av havsnivåhöjning] https://www.indyact.org/ContentRecordDetails.aspx?id=86#sthash.amXnQRZo.dpuf

Använd rätt budbärare. Det räcker inte att ha ett bra budskap, utan det är även viktigt att använda rätt budbärare för din publik.  En populär musiker eller idrottsutövare kan vara en inflytelserik budbärare bland unga människor. Å andra sidan kan en beslutsfattare eller politiker vara mer mottaglig om tekniska specialister eller någon från lokalsamhället levererar budskapet.

Exempel från Sydafrika och Storbritannien: Afrikanska katolska grupper vädjar till påve Franciskus att stödja rörelse för divestering ur fossila bränslen https://ecowatch.com/2015/12/13/pope-francis-divest-fossil-fuels/ eller Oxbridgeakademiker begär ”moraliskt sunda” universitetsinvesteringar https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/02/oxbridge-academics-call-for-morally-sound-university-investments

Hitta en lokal budbärare. Om målet är att nå en förtroendevald politiker vill de ofta veta vad deras väljare tycker. Det innebär att lokala ledare, vare sig det är småföretagare, mammor eller lärare ofta kan ha en stor inverkan. Vanliga människor som är eldsjälar i klimatfrågan kan leverera ett kraftfullt budskap — och journalister, särskilt på lokala tidningar, älskar att rapportera om lokala budbärare.

Exempel från Brasilien: Diocese de Paranavaí pede apoio da Câmara para conter o fracking [Paranavaí Diocese ber om kommunalrådets stöd för att hålla tillbaka fracking] https://www.diariodonoroeste.com.br/noticia/paranavai/local/81259-diocese-de-paranavai-pede-apoio-da-camara-para-conter-o-fracking eller Motståndsstyrkan mot fracking fortsätter att växa: Mer än 70 brasilianska städer har godkänt frackingförbud. https://www.commondreams.org/newswire/2016/08/29/momentum-continues-grow-opposition-fracking-more-70-brazilian-cities-approve

Gör det till den första, den största eller den enda. Media söker ofta det som är nytt och fräscht. Ett sätt att skryta om din aktion. Är det den ”första samlingen om global uppvärmning för olika religioner i området”? Är det ”den längsta marschen i Kairo på ett årtionde”? Det är dock oerhört viktigt att du inte gör falska påståenden eftersom det är väsentligt att bibehålla trovärdigheten (”kanske den största” och ”bland de första” är användbara fraser när du är  säker på att de stämmer).

Exempel: ”Den största” klimatförändringsmarschen någonsin slingrar sig igenom New York City https://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/09/21/nyc-climate-change-march/16008009/

David mot Goliat. Många kulturer har berättelser om hjälten som vinner mot alla odds. Du kan utnyttja det här i din aktionsutformning eller också poängtera hur stora våra motståndare är.

Exempel: Öbor i Stilla Havet blockerar kolhamn i Newcastle för att protestera mot stigande havsnivåer https://www.theguardian.com/environment/2014/oct/17/pacific-islanders-blockade-newcastle-coal-port-to-protest-rising-sea-levels

Aktionslogik. Aktionslogik innebär att någon som inte vet någonting om ämnet snabbt kan förstå varför aktionen genomförs. Det kräver inte mycket bakgrundskunskap och det kräver inte ens att folk genast håller med dig — faktum är att det som gör aktionslogik så kraftfull är att det är det mest övertygande du kan göra. (Aktionslogik

Exempel från Tyskland där aktivister stängde ner en av de största dagbrottsgruvorna: Streit über Großdemonstration der Klimaschützer (Konflikt kring stor demonstration av miljöaktivister) https://www.ardmediathek.de/tv/KLARTEXT/Streit-%C3%BCber-Gro%C3%9Fdemonstration-der-Klimas/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=3913652&documentId=35434422

Bilder säger mer än 1 000 ord. Det visuella i ditt evenemang är ofta lika viktigt som dina talespersoner. En bild från aktionen är viktig och ett strategiskt verktyg för att framhäva ditt evenemang i media och samhället efteråt. Här är några tips för att få den rätta bilden:

  • Planera den: Använd ditt budskap och dina mål när du kommer fram till vilken bild du vill att folk ska komma ihåg. Se till att du planerar bilder före evenemanget och tänker ut vilken rekvisita eller vilka skyltar som kommer hjälpa till att förmedla din historia och hur du ska förmedla folkmassans storlek.
  • Utse en fotograf: det kan vara ett proffs, en frivillig, en vän – vem som helst som är pålitlig och kan ta bra bilder.
  • Sätt upp det på dagordningen: skapa lite tid i ditt evenemangsschema för att samla alla för att ta en bild. Det finns inget värre än att inse att alla har gått hem innan du har hunnit ta en bra bild för att minnas det.

Exempel: Bildreportage från klimatmarschen under COP20 https://350.org/photos-largest-climate-march-in-the-history-of-latin-america/ eller Bilder från Break Free https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gallery/2016/may/21/breakfree-fossil-fuel-protest-young-people-around-the-world-in-pictures