Nyhetstips och pressmeddelanden

Nyhetstips

Nyhetstips informerar medierna om en kommande aktion, oavsett om det är en demonstration, massmöte eller en pressträff. Se det som en inbjudan. Precis som en inbjudan är målet med ett nyhetstips att fånga läsarens intresse och få dem att vilja komma. Vad är kroken som gör detta till aktionen man inte får missa? Fastna inte i långa beskrivningar och håll det till en sida, det här är mer av en aptitretare: det skickas ungefär en vecka innan din aktion. Följ upp det med ett telefonsamtal för att verkligen sälja in din aktion några dagar innan det är dags för att se till att journalisterna har tillräckligt med tid att ta med det i sitt schema.

Det bör innehålla:

 • Vem som organiserar aktionen/aktiviteten och vad som gör den intressant?
 • Vad aktionen eller aktiviteten är, inklusive din krok (till exempel en direkt icke-våldsam handling! Gatuteater! Studenter och äldre som cyklar tillsammans! Publicering av en studie! Om du pitchar till TV eller radio, se till att ge en beskrivning av vad som kan vara intressant i termer av bilder eller ljud.
 • Vart aktionen äger rum (namnet och gatan räcker)
 • När det är (tid och datum)
 • Varför det har nyhetsvärde (upprepa kroken och varför det är viktigt samt en kort bakgrund och varför det händer just nu.)

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden är hur en perfekta artikel om en aktion skulle se ut. Målet är att ge reportrar all information de kan tänkas behöva för att skriva en artikel, även om de inte var på plats. Sikta på att hålla ditt pressmeddelande till en sida. Här är en grundläggande guide till hur du kan strukturera ditt pressmeddelande:

 • Längst upp ska datum och kontaktinformation till pressansvarig stå.
 • Rubrik: Inkludera de viktigaste/mest intressanta nyheterna med högst 7 ord. Det här är din chans att få uppmärksamhet!
 • Inledande stycket: kort med en krok. Bör förklara vem som gjorde vad, när och varför.
 • Andra stycket: fyll på med detaljer om det som står ovan. Det bör innehålla ett citat från din huvudtalesman: fyll på med din mest intressanta information, slutklämmen, och din mest övertygande berättelse (så kortfattat som möjligt) för att påverka läsarnas känslor.
 • Presentera och redogör för lösningen i följande stycken – det vill säga varför du går till aktion och hur vi kommer att lösa problemet; mer framåtblickande information för att ge sammanhang om var det här arbetet/kampanjen är på väg. Använd ytterligare citat eller stycken för att upprepa det politiska sammanhanget och dina krav: Vad kräver du? Vad är ditt mål?
 • Traditionellt sett avslutas pressmeddelanden med “###” (från faxens dagar) och efter det vill du kanske lägga till ett kort stycke (högst 5 rader) om 350.org och din lokala klimatgrupp – det vill säga vem du är och vad du gör. Du kan också inkludera ett MEDDELANDE TILL REDAKTÖRER med ytterligare bakgrundsinformation i form av länkar eller ytterligare faktauppgifter som kanske inte är av prioritet i själva texten, men som skulle vara av betydelse för de journalister som bestämmer sig för att skriva om hela ämnet.
 • Länka till bilder när det är relevant om du är säker på att du har högupplösta foton från aktionen/handlingen.

När det är färdigt, skicka pressmeddelandet individuellt – om inte, så skicka alla e-postadresser som hemliga (bcc)! När du skickar ut pressmeddelandet till dina kontakter via e-post är ämnesraden din rubrik. Kopiera och klistra in resten av ditt meddelande i själva e-posten och ta med tryckta exemplar till din aktion.

När man skickar ut

Här är en idealisk tidslinje för att få maximal täckning av din historia. Som du ser kan det vara en hel del arbete. Det viktigaste är att börja tidigt och utse en person i ditt team till den huvudsakliga presskontakten samt att följa den grundläggande tidslinjen nedan:

Datum Handling Prioritet
1-3 månader innan Undersök journalister som skriver om aktioner/berättelser med anknytning till kampanjen.  Bygg relationer med de journalisterna och bloggarna. Hög
1 månad innan Få din aktion listad i kalendrar på bloggar, tidningar, radioprogram, organisationers hemsidor, etc. Låg
~10 dagar innan Börja förbereda pressmeddelandet och skaffa godkända citat samt avsätt tid för redigering (och översättning om du behöver det) Hög
5 dagar innan Skicka nyhetstips via e-post. Inkludera en krok och information om intressanta talespersoner/bilder, samt kontaktinformation Hög
3 dagar innan Följ upp med ett telefonsamtal för att sälja in storyn och se till att de har fått nyhetsbrevet Medium
1 dag innan Skicka nyhetstipset igen. Följ upp via telefon för att bekräfta till reportrarna. Hög
Aktionsdagen Ring reportrarna och bekräfta att de kommer (ring TV-stationer runt kl 08.00, tidningsmedia runt kl 10.00) Hög
Direkt efter aktionen Skicka ut ett pressmeddelande som ser ut som artikeln du vill ha skriven. Det kan få andra att välja att rapportera även om de inte var där. Ha med länkar till foton när det är möjligt. Medium
Dagen efter Läs pressmeddelandet och följ upp med reportrar om bra/dålig rapportering Medium


Exempel: nyhetstips

 

DATUM

Kontakt: [Mediekontakt från gruppen som kommer finnas tillgänglig, uppgifter om hur man når denne på telefon och e-post]

DYNAMISK TITEL SOM BLÄNDAR REPORTER
[koncis och informativ titel, skriven som nyhetsrubriker brukar vara]

PLATS-[en 2-3 meningar lång sammanfattning om VEM, NÄR och VAD, med lite mer information om VAD – se till att du ger bakgrundsinformation och förklarar varför din aktion är viktig och har ett nyhetsvärde, men skriv inte ut så mycket information att det inte blir värt att komma till själva aktionen; på samma sätt, ha inte med några citat]    Om din presslista har med TV. eller radioreportrar, ge dem en känsla för hur din aktion har fantastiska bilder eller ljud.]

VAD: En kort beskrivning av aktionen i en mening

NÄR: Datum och tid för aktionen, i följande format:  Veckodag, dag, månad, tid (specificera tidszon)

VAR: Platsen för aktionen

VEM: Namn och eventuella titlar på ansvariga, följt av en förklaring/beskrivning av de som är inblandade och vad de ansvarar för

VARFÖR: Ett par meningar som förklarar varför aktionen är viktig och belyser regionala och lokala problem samt hur den passar in i det större sammanhanget.

[foton, bilder]

###

[”###” är från dagarna då dessa sändes med fax för att markera slutet av ett meddelande.  Det är fortfarande tradition, även om vissa lägger till länkar eller fotnoter under.]


Exempel: mall för pressmeddelande

 

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

DATUM

KONTAKT: [namn], [roll/organisation], [e-postadress], [mobiltelefonnummer]

TITEL [koncis och informativ titel, skriven som nyhetsrubriker brukar vara]

UNDERTITEL (valfri) kort beskrivning om vad som är annorlunda nu — hur det du tar upp i pressmeddelandet har ändrat på saker och ting.

PLATS — Dessa första 1-3 meningar bör ge en mer detaljerad förklaring av vad som har jämfört med pressmeddelandets titel. Här kan du ange syftet med aktionen, och resultatet.

“[CITAT] Detta citat bör vara från din huvudtalesman (t.ex.: student, administratör eller samhällsmedborgare) som varit delaktig i att anordna evenemanget som detta pressmeddelande hänvisar till [inkludera talesmannens fulla namn och titel]. Detta citat bör klargöra det huvudsakliga kravet och varför aktionen/kampanjen är viktig.

Efter det tredje stycket får texten en mer fri form. Använd fjärde eller femte stycket för att beskriva kampanjens bakgrund. Se till att få med tillräckligt med information för journalister som kanske inte har följt kampanjen.  Du kan ge en generell bakgrundsinformation. Om det var ett möte, förklara vilka som var inblandade och vilken roll de spelade. Om det var en aktion, förklara vilka som deltog och vilken roll de hade.

“[CITAT] Detta citat bör komma från en annan organisatör av aktionen eller kampanjen (om det är möjligt). Detta citat bör sammanfatta syftet, påverkan och betydelsen som den här händelsen hade med mer fokus på vart detta arbete är på väg.

Detta sista stycke bör belysa kommande steg. Det bör förklara hur den här händelsen, aktionen eller mötet, etc. har ändrat på omständigheterna ditt kampanjarbetet.

###

Meddelande till författaren:

 • Om du har ytterligare citat, foton eller information som du skulle vilja dela med pressen kan du infoga det här
 • Våga sätta personlig prägel på ditt meddelande! Några av de starkaste berättelserna kommer från ett individuellt perspektiv.
 • Knyt ihop säcken — förklara hur innehållet i detta pressmeddelande påverkar den större folkrörelsen.

Se fler exempel: https://350.org/about/media/ eller https://gofossilfree.org/se/media/